Riseset, a nap győzelme

Multimédia installáció, 2009-2020

Ludwig Múzeum, Slow Life, 2021

2009-ben kecskepásztorként dolgoztam Törökországban. A Riseset, a nap győzelme című installáció kecskepásztor múltam időstruktúráját idézi meg és azon keresztül értelmezi jelenlegi munkám kereteit, illetve a természet bizonyos szereplőit szembesíti a XX. század futurista művészeinek térrel és idővel kapcsolatos jóslataival, melyek ma, száz évvel később is izgalmas referenciák. 

A mű kiindulópontja az első szuprematista kiállítás és M.V. Matiushin, Kazimir Malevich és Viktor Hlebnyikov közös munkája, a Győzelem a nap felett című opera. A profán tündérmese többnyire elmondott, nem énekelt szöveget tartalmaz, a mű “csak” névleg opera, és valójában sok szempontból egy ikonoklasztikus antioperaként értelmezhető, melyet kifejezetten a múlt örökségének megkérdőjelezésére hoztak létre. 

Hlebnyikovék operája felforgatja az orosz népi kultúrát, miközben a tizenkilencedik századi idealizmus megsemmisítését viszi véghez. A nap egyrészről a természet megtestesítője, melyet a technológia, a repülés, a gépek legyőznek, az ember megszabadul a természettől való függőségétől, másrészt a szépség, az elnőiesedett Apolló követők jelképe, melyeknek a félreállításával kinyílhatott az út egy férfi korszak felé. 

Az új világ futurisztikus jövőképével összekapcsolódó, töredékes jellegű, modernista zaumot úgy alakította ki Hlebnyikov, hogy a valóság észlelésének megváltoztatásával a valóság intuitívabb megértése felé vezesse közönségét. A költő fel akarta szabadítani az elmét a hagyományos gondolkodási mintáktól. Ennek elérése érdekében szuggesztív hangokat, szét-, majd újra összeszerelt mondatokat, neologizmusokat és magyarul nehezen visszaadható, megváltoztatott nemű főneveket alkalmazott. Az előadások korabeli közönsége kétkedve fogadta a művet, hiszen nehezen tudta értelmezni azt.

A szöveg fordítását nem találtam meg magyar nyelven, még részleteket sem belőle, így a The World’s First Futurist Opera, Victory Over the Sun című kiadvány alapján fordítottam az általam, juhoknak előadott részletet. A 2011-ben megjelent és Rosamund Bartlett és Sarah Dadswell által szerkesztett könyvben az angol nyelvű változat mellett Kruchenykh eredeti szövege is olvasható. A magyar fordítás során a költői neologizmusokat a digitális nyelvhasználat, úgynevezett digilektus napjainkban népszerű kifejezéseire cseréltem. 

A háromcsatornás videóinstalláció mellett 14 darab, Az Utolsó Futurista Festészeti Kiállítás által inspirált, paszpartuzott fotó egészíti ki a művet. “Malevics azért fordult a mértani formákhoz, mert a dolgok lényegét így tudta kifejezni, így tudta megalkotni a világ szerkezetének legtökéletesebb képét” – írta Farkas Viola a nagy hatású festőről szóló cikkében, de közben utat nyitott annak a szinte végtelen számú reflexiónak is, melyek munkáival, időtlenségen és érzékenységen morfondírozó gondolkodásmódjával kölcsönhatásba akarnak lépni.

Imago Lisboa Photo Festival in 2020 October

“The festival Imago Lisboa intends to fill a blank space of the capital city.”
– Rui Prata, Festival Director.

Imago Lisboa Photo Festival hits Lisbon on ‘st of October and, in the words of the organizers, aims “to build bridges far and wide in an international context.”

Krisztina Erdei exhibits her multimedia installation The Birth of Venus and other Stories among the works of two other Hungarian photographers Adél Koleszár and Éva Szombat. See the program below.