CURATORS’ NETWORK – BUDAPEST / CRITICAL TINKERING

Európai képzőművészek, kurátorok és művészeti szakemberek
összekapcsolására, valamint együttműködések ösztönzésére
létrehozott nemzetközi projekt 

A Curators’ Network következő eseménye 2012. október 9. és 12. kö-
zött a Ludwig Múzeumban kerül megrendezésre a Fiatal Képzőművé-
szek Stúdiója Egyesület (FKSE) szervezésében. A projekt öt európai
non-profit képzőművészeti intézmény szoros együttműködésén alapul,
az intézmények 2011 és 2013 között egy sor olyan rendezvényt való-
sítanak meg, melyek a helyi képzőművészek, művészeti szakemberek
és intézmények kölcsönös megismerésén, illetve a helyi szcénákhoz
kapcsolódó tudás megosztásán alapulnak.

A fiatal képzőművészek és művészeti szakemberek nemzetközi látha-
tóságának elősegítését célzó projekt munkamódszere egyszerű:
a hálózat tagjai európai kurátorokat látnak vendégül, akiknek portfó-
lió-prezentációk és különböző programok keretében mutatják be
a helyi művészeti szcénákat. A Curators’ Network Budapest – Critical
Tinkering program így alkalmat nyújt a magyar képzőművészeti közeg
résztvevőinek, hogy az európai művészeti szcéna szereplőivel közvet-
len szakmai kapcsolatokat alakítsanak ki, ami hosszú távon további
együttműködésekhez vezethet.